صادرات

  1.  اعطای نمایندگی انحصاری به مشتریان در هر کشور و خودداری از صادرات پراکنده و ایجاد رقابت کاذب میان مشتریان در یک کشور واحد
  2.  مدیر بازرگانی با سابقه 11 ساله در امر صادرات شیرالات به 25 کشور منطقه و ارتباط نزدیک، صمیمانه و آنلاین با مشتریان جهت ارایه خدمات با 5 زبان محاوره ای منطقه
  3.  طراحی و تولید شیرالات بر اساس سلیقه مصرفی کشور مقصد
  4. جستجو جهت صادرات به کشورها و مناطق جدید
  5. حضور متداوم در کنار نمایندگان کشورهای مقصد جهت بررسی روند و مشکلات فروش و تلاش در راستای از بین بردن مشکلات و موانع فروش
  6. پذیرایی و اسکان نمایندگان محترم در واحد مسکونی شرکت